Kontakt


IČO 00330728
DIČ 2020808779
Číslo účtu SK19 0900 0000 0001 0467 3525
Email obecmedvedie@gmail.com
Adresa Medvedie 22
090 05 Krajná Poľana
okr. Svidník

Obecné zastupiteľstvo

Starosta

Ing. Stanislav Moľ
Mobil: 0905 301 872

Poslanci

Peter Ducár
Ing. Michal Fecenko
Adrián Hojda