Voľby do NR SR 30.9.2023


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskkovej volebnej komisie: obecmedvedie@gmail.com

Oznámenie je potrebné doručiť e-mailom alebo osobne na obecný úrad najneskôr do 21.08.2023 do 24:00 hod.>Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obecmedvedie@gmail.com

O vydanie hlasovacieho preukazu môže požiadať volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný:

  • osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť overené) v termíne od 16.08. – 29.09.2023 počas úradných hodín na obecný úrad
  • písomne na adrese: Obecný úrad Medvedie, Medvedie 2, 090 05 Krajná Poľana (žiadosť musí byť doručená najneskôr 08.09.2023)
  • elektronicky na e-mailovej adrese: obecmedvedie@gmail.com (žiadosť musí byť doručená najneskôr 08.09.2023)